STAVEBNÍ DOZOR

Kvalita a odborná zdatnost stavebních firem je různá a tak je pro zdárný průběh a následné užívání stavby třeba nezávislý stavební dozor.

Stavební dozor provádíme na těchto investičních akcích:

Pozemní stavby

 • Průmyslové areály
 • Polyfunkční objekty
 • Inženýrské sítě
 • Rodinné domy

Dopravní stavby

 • Komunikace
 • Mosty
 • Inženýrské sítě
Kvalitní, odborný stavební dozor na stavbě kontroluje dodržování projektu, sleduje kvalitu prací, správné technologické postupy na stavbě a prověřuje fakturaci již provedených prací.
V případě nekvalitně provedených prací zajistí stavební dozor na jejich odstranění dle projektové dokumentace a stavebních norem nebo požaduje slevu z ceny díla.

Hlavní úkoly stavebního dozoru v průběhu stavby:

 • kontrola prováděných prací dle projektové dokumentace
 • časová koordinace postupů řemesel na stavbě
 • řešení případných nejasností konstrukčních detailů stavby
 • kontrola zakrývaných konstrukcí
 • organizace kontrolních dnů
 • dokumentace v průběhu výstavby
 • přebírání jednotlivých etap výstavby
 • účast na přejímce stavby investorem
 • účast na kolaudačním řízení
Potřebujete na Vaší stavbě stavební dozor? Neváhejte nás kontaktovat. Spolupráce s námi se Vám vyplatí. Případné následné opravy stavebního díla přijdou mnohem dráž než samotná stavba a naše služby.

Nezávazná objednávka našich služeb

Celé jméno *
E-mail *
O co máte zájem?
Koordinátor BOZP
Stavební dozor
Jiné
Telefon *
+420
Search
  Zpráva pro nás *
  Odeslat