VYBRANÉ REFERENCE - VÍCE NEŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ

Roman Nový – MANTON  

Koordinátor BOZP na staveništi, Stavební a technický dozor                                             

Výběr z referenčních staveb - Stavba, investor, investiční náklad  

2020

REKONSTRUKCE OBJEKTU LIBEREC – NOCLEŽNA 

České dráhy a.s., provozního oddělení RSM Hradec Králové, cca 21,100 tis Kč
Kompletní rekonstrukce stávajícího drážního objektu, stavební úpravy interiéru úpravy dispozic, sanační úpravy, zateplení, výměny výplní otvorů, zásah do technické infrastruktury, kompletně nové vnitřní instalace vč. osazení klima jednotek, topení, VZT, ZTI, EL. silno a slaboproudu, MaR, nové přípojky 

KOO BOZP

Za investora: ČD a.s. Praha, RSM Hradec Králové 

VÝROBNÍ HALA – NANOMEDICAL Liberec                                                                      FINAPRA Development a.s. Praha, cca 46,200 tis Kč                                                               Výstavba nové výrobní haly vč. administrativní vestavby objektu. Nové přípojky, kompletní technologické rozvody, kotelna, zázemí logistiky objektu, úpravy stávajících a nové inženýrské sítě, Nové komunikace a sadové úpravy

KOO BOZP

 Za investora: FINAPRA Development a.s.,  Praha 10, 

VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY Rokytnice nad Jizerou

Krajský úřad Libereckého kraje, v zastoupení,  cca 15, 800.tis Kč

Demolice stávající budovy a na jejím místě výstavba nové výjezdové Základny Záchranné Služby Libereckého kraje v Rokytnici nad Jizerou. Základna je realizována na místě stávající

základny v budově bývalé úpravny vody, která přechodně sloužila pro výjezdovou základnu, a byla pro tento účel nevyhovující. Stávající objekt byl odstraněn a na stávajícím místě realizován nový objekt výjezdové základny záchranné služby

KOO BOZP

        Za investora:  PENTAQ Jablonec nad Nisou        

         

OPRAVA A MODERNIZACE BYTOVÉHO DOMU 

SVJ Dobiášova 859,860,861 Liberec 6, cca 36.100 tis Kč 

Zateplení objektu, vč. střechy a nové krytiny, zábradlí, úpravy vstupů sadové úpravy 

KOO BOZP 

Za investora: SVJ Dobiášova Liberec

2019

NOVÝ PAVILON INTENZIVNÍ MEDICÍNY V NEMOCNICI JABLONEC NAD NISOU   Město Jablonec nad Nisou,  cca 124.400. tis Kč bez DPH

Výstavba nového pětipodlažního objektu - pavilonu intenzivní medicíny v areálu

Nemocnice Jablonec nad Nisou, ve kterém bude umístěno oddělení ARO a oddělení JIP, zázemí pro vedení nemocnice, zázemí lékařů a technické prostory 

Součástí stavby jsou technologie, rozvody i napojení nového objektu na areálové rozvody, 

Úpravy komunikací, přeložky areálových inženýrských sítí a sadové úpravy.

KOO BOZP 

Za investora: Město Jablonec nad Nisou 

        

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU 

TRUMPF Liberec / ESTE Design & Consulting s.r.o. v zastoupení cca 159,900 tis Kč

Výstavba nové výrobní haly a administrativního objektu, vč. technologií a zázemí   

propojení a úpravy stávající výrobní haly a administrativy za provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Výrobní hala, vč. logistiky, administrativní přístavba objektu, technologie, úpravy stávajících, inženýrské sítě, komunikace, sadové úpravy

TDI, KOO BOZP                                                                                                                     Za investora: ESTE Praha  

VESTAVBA VÝROBNÍHO ZÁVODU 

P3 Logistic Parks s.r.o./ Knorr-Bremse- hala L5 a Horizon, Liberec cca 39,600 tis Kč

Přestavba a vestavby výrobní a skladové haly a administrativního zázemí, propojení na stávající výrobní halu za provozu stávajícího areálu při neomezení výroby

Administrativa, výroba, skladová hala, testovací centrum, technologie, inženýrské sítě, komunikace.

TDI, KOO BOZP

Za investora: P3 Praha 

Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou,  cca 36,000 tis Kč bez DPH

Výstavba nového objektu Mateřské školky v Jablonci nad Nisou, 

Součástí stavby jsou technologie vytápění, ZTI EPS EZS, rozvody i nová napojení objektu  

Úpravy komunikací, sadové úpravy venkovní mobiliář

KOO BOZP 

Za investora: Město Jablonec nad Nisou 

 

VITANA, a.s./ ORKLA  – Přemístění kotelny 

Vitana a.s./ Orcla Byšice cca 49,200 tis Kč bez DPH

Nová parní plynová kotelna, nahrazuje stávající kotelnu v areálu závodu. 

Jednopodlažní hala, ocelový skelet s pláštěm založený na pilotách a pasech. Dva parní kotle na zemní plyn celkový příkon kotelny 8,47 MW.  Technologie, Inženýrské sítě, přípojky plynu STL, kanalizace, vodovodu, NN a stl. napájení EPS smyčky, a další 

KOO BOZP

Za investora: VITANA a.s.

           

2018

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU 

P3 Logistic Parks s.r.o./ Knorr- Bremse hala H5 a Horizon Liberec v zastoupení cca 44,400 tis Kč

Přestavba a vestavby výrobní, logistické a skladové haly a administrativního zázemí, propojení na stávající výrobní halu při provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Administrativa, výroba, logistika, skladová hala, nové technologie, úpravy stávajících, inženýrské sítě, komunikace, sadové úpravy 

TDI, KOO BOZP                                                                                                                        Za investora: P3 Praha                                                                            

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU 

FEHRER / ESTE Design & Consulting s.r.o. cca 156,600 tis Kč

Výstavba nové výrobní haly a administrativního objektu, vč. technologií a zázemí   

propojení a úpravy stávající skladové haly a administrativy za provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Výrobní hala, vč. logistiky, skladová hala přístavba objektu, nové technologie, úpravy stávajících, inženýrské sítě, komunikace, sadové úpravy

TDI, KOO BOZP

Za investora: ESTE Praha 

OPRAVA A MODERNIZACE BYTOVÉHO DOMU 

SVJ Šimáčkova 584-586, Liberec  6,300 tis Kč 

Zateplení objektu, vč. střechy a nové krytiny, zábradlí, úpravy vstupů sadové úpravy 

TDI, KOO BOZP

Za investora: SVJ Šimáčkova Liberec

VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉ SKUPINY 

Město Hrádek nad Nisou cca 5,500 tis Kč

Vestavba jednoho oddělení MŠ, do rekonstruovaného stávajícího objektu vč. zateplení 

a přístavba spojovacího krčku s centrální šatnou k propojení se stávající MŠ. Sociální a technické zázemí technologie, inženýrské sítě komunikace, sadové úpravy

TDI, KOO BOZP

Za investora:  Město Hrádek nad Nisou  

2017

ZŠ Liberec, ul. 5.května Liberec 

Statutární město Liberec, cca 1,100 tis Kč

Rekonstrukce sociálních zařízení, bourací práce, kompletní stavební rekonstrukce vč. všech rozvodů UT, TUV naregulování a zprovoznění systému při omezení provozu

TDI 

 Za investora: Město Liberec  

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU Etapa VIIB- sklad, výroba, zázemí Všetaty

THIMM obaly k.s., cca 159,000.tis Kč 

Výstavba nové výrobní a skladové haly a administrativního objektu 

Stavební připravenost, výstavba nové výrobní a skladové haly vč. objektu administrativy, částečné bourací práce pro jejich propojení na stávající výrobní halu při provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Výrobní a skladová hala, technologie, inženýrské sítě, komunikace

TDI-supervize, KOO BOZP                                                                                                                    Za investora: Thimm Packaging Systems k.s. Všetaty 

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU 

P3 / Knorr- Bremse  hala H5 a Horizon Liberec, v zastoupení cca 44,400 tis Kč

Přestavba a vestavby výrobní, logistické a skladové haly a administrativního zázemí, propojení na stávající výrobní halu při provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Administrativa, výroba, logistika, skladová hala, nové technologie, úpravy stávajících, inženýrské sítě, komunikace, sadové úpravy 

TDI, KOO BOZP                                                                                                                                  Za investora: P3 Praha                                                                            

Zateplení objektů koleje Vesec TUL

Technická univerzita Liberec, cca 16,000 tis. Kč 

Kompletní zateplení a související opatření 4 objektů ubytovacího Areálu Vesec 

KOO BOZP                                                                                                                          Za investora: TUL Liberec                                                                

ZŠ Liberec, ul. 5.května 64/49, 460 01 Liberec 

 Rekonstrukce sociálních zařízení“

Statutární město Liberec, cca 1,100 tis Kč

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce, kompletní rekonstrukce všech rozvodů UT, TUV 

naregulování a zprovoznění systému při omezení provozu

TDI  

2016

REKONSTRUKCE SILNICE I/44 Červenohorské sedlo, Jeseník  

ŘSD ČR cca 56 21 200 tis. Kč 

Komunikace, mosty, inženýrské sítě

Kompletní rekonstrukce sil. I/44 , nové konstrukční vrstvy, vč. sanací kcí,

odvodnění, horské vpustě, propustky, opěrné zdi,..    

TDI

ZŠ JABLOŇOVÁ Liberec

ZŠ Jabloňová – oprava rozvodů ústředního topení.                                              

Statutární město Liberec, cca 1,800 tis Kč

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce, kompletní rekonstrukce všech rozvodů UT, TUV 

naregulování a zprovoznění systému při omezení provozu

TDI  

ZŠ JABLOŇOVÁ Liberec

ZŠ Jabloňová – oprava kuchyně

Statutární město Liberec, cca 2,200 tis. Kč 

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce pro kompletní rekonstrukci kuchyně vč. výměny technologie a zprovoznění, rekonstrukce stávajících a propoje nových rozvodů EL, UT, TUV, VZT, za výluky provozu

TDI

ZŠ MÍRU Liberec 

ZŠ Nám. Míru Přestavba bytu správce na ateliér

Statutární město Liberec, cca 1,400 tis. Kč 

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce Kompletní rekonstrukce části objektu, vybudování nových soc. zařízení vč. rozvodů EL, UT, TUV, VZT, za provozu objektu 

TDI

ČOV MŠ a SDH Václavice 

Město Hrádek n Nisou, cca 800 tis Kč  

ČOV 25EQ, vč. výtlaku a hlavního řadu, napojení stávajících objektů  

Výstavba nových objektů 

TDI

THIMM obaly k.s. ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU Etapa VIIB- Všetaty

sklad, výroba, zázemí ... cca 159,069.100 tis Kč 

Výstavba nové výrobní a skladové haly a administrativního objektu 

Příprava stavby a zajištění ZS, výstavba nové výrobní a skladové haly vč. objektu administrativy, částečné bourací práce pro jejich propojení na stávající výrobní halu při provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Výrobní a skladová hala, technologie, inženýrské sítě, komunikace

TDI-supervize, KOO BOZP

2015 

INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Tanvald

ČEZ ENERGO, cca 22 500 tis. Kč 

Rekonstrukce části objektu pro vestavbu KGJ výkonu 2000 kW, vč. nové akumulační nádrže a připojení do systémů TUV, EL.

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce, stavební úpravy pro vestavbu a osazení jednotky, její naregulování a propojení na stávající technologie 

Technologie, rozvody EL, UT, TUV, VZT, za plného provozu výtopny

Stavební práce, technologie, inženýrské sítě

TDI, KOO BOZP

HMB Liberec 

Realizace základů stroje 

HMB, cca 500 tis Kč 

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce, stavební úpravy, vestavba nového základu 

pro osazení nového stroje ve stávající hale, propojení s další stávající technologií 

Technologie, rozvody EL, VZT, 

Stavební připravenost, rekonstrukční i nové stavební práce v omezeném prostoru 

za stávajícího výrobního provozu v hale

TDI

GRUPO ANTOLIN TURNOV závod Turnov 

Realizace samostatného objektu pro skladování v areálu výrobního závodu 

Grupo Antolin Turnov, cca 11 200 tis Kč 

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce, zemní práce velkého rozsahu, stavební realizace haly a propojení na stávající IS, technologii a komunikace, rozvody IS

za plného provozu v areálu 

Stavební práce, inženýrské sítě

TDI-supervize, KOO BOZP

ZŠ DOBIÁŠOVA Liberec 

Realizace vestaveb tříd 

Statutární město Liberec, cca 800 tis Kč

Příprava stavby a zajištění ZS, bourací práce, kompletní rekonstrukce v částech objektu, vybudování nových jednotek vč. propojení ke stávajícím rozvodům STA, EL,UT, TUV

za provozu objektu 

TDI

THIMM obaly k.s. ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU Etapa VII. A Všetaty

Rozšíření výrobního závodu a Přístavba skladu rolí a výrobního prostoru 

cca 56 600 tis Kč 

Výstavba nové výrobní a skladové haly ke stávajícímu výrobnímu objektu 

Příprava stavby a zajištění ZS, Výstavba nové výrobní a skladové haly, částečné bourací práce pro propojení nových provozů na stávající výrobní halu při provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Výrobní a skladová hala, technologie, inženýrské sítě, komunikace

TDI, KOO BOZP

VVISS Ostrava s.r.o. SKLADOVÁ HALA V AREÁLU Semtínský dvůr Sobotka                                                                                                     cca 38 400 tis Kč 

Výstavba nové výrobní a skladové haly a rekonstrukce stávajícího objektu nově pro administrativu a skladování 

Příprava stavby a zajištění ZS, výstavba nové výrobní a skladové haly a kompletní rekonstrukce stávajícího objektu pro nové využití pro administrativu a sklad 

Demolice stávajícího sladového objektu a nová výstavba haly Částečné bourací práce dalšího objektu a jeho kompletní rekonstrukce na administrativní objekt se skladem Realizace za plného provozu skladovacího a logistického areálu a neomezení provozu    

Skladová hala, technologie, inženýrské sítě, komunikace, rekonstrukce 

TDI-supervize, KOO BOZP

OPRAVY KOMUNIKACÍ  3x  Liberecký kraj 

Liberecký kraj a (KSSLK)  cca 34 200 tis. Kč

Komunikace, mostky, inženýrské sítě

KOO BOZP

2014

MODERNIZACE D1, úsek 05 

ŘSD ČR cca 523, 000 tis. Kč 

Kompletní rekonstrukce páteřní dálnice 

KOO  BOZP

VÝROBNÍ HALA LEGO Kladno 

LEGO ČR cca 1 662 600 tis Kč 

Výstavba výrobní haly, soubory podmiňujících stavebních objektů  

Výstavba nové výrobní a skladové haly 

Příprava stavby a zajištění ZS, výstavba nové výrobní a skladové haly vč. objektu administrativy, částečné bourací práce pro jejich propojení na stávající výrobní halu při provozu stávajícího areálu a neomezení výroby     

Výrobní a skladová hala, technologie, inženýrské sítě, komunikace

TDI část.,  KOO BOZP

2013

MODERNIZACE D1, úsek 14 a úsek 05 

ŘSD ČR cca 649 100 tis. Kč, cca 523 000 tis. Kč 

Komunikace, mosty, inženýrské sítě

KOO BOZP

2008 – 2007

OBCHODNÍ CENTRUM PLAZA LIBEREC (centrum Liberce)

P4P PLAZA cca 1,300.000 tis Kč 

Multifunkční objekt, inženýrské sítě, komunikace, podzemní parkoviště

Výstavba nového obchodního komplexu v centru města 

Stavební objekty, technologie, inženýrské sítě, komunikace


2009

PROJEKT ČISTÁ JIZERA I. – SEMILY    

VHS TURNOV ,   160 630 tis. Kč

 

2008

OBCHODNÍ CENTRUM PLAZA LIBEREC

P4P PLAZA , 1.300 000 tis Kč

 

2007

OBCHODNÍ CENTRUM PLAZA LIBEREC

P4P PLAZA ,  1.300 000 tis Kč

 

PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY SCHENK PLASTIC SOLUTIONS

SCHENK , cca 700.000 tis Kč ( příprava)

 

6 BYTOVÝ DŮM  LIBEREC ROCHLICE

Reality Imobillien s.r.o. , 38.000 tis. Kč ( příprava)

 

AUTOSALON SUBARU

VJ. Cars s.r.o. , 16.000 tis. Kč

 

PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ HALY SEVT a.s.

Sevt a.s. Praha, cca 38.000 tis Kč

 

PŘÍSTAVBA KANELÁŘSKÉHO OBJEKTU  AIRS a.s.

Airs as.  , cca 2.800 tis Kč

 

2006

VÝSTAVBA HALY LOGISTIKY LIBEREC

 ČSAD Liberec a.s.,  20.000 tis. Kč

 

REKONSTRUKCE AREÁLU  LIAD LIBEREC

LIAD a.s.    17.500 tis. Kč   (příprava)

 

REKONSTRUKCE AREÁLU OMAR HRÁDEK NAD NISOU

Omar s.r.o. Hrádek n N  ,  4.700 tis. Kč

 

KOMUNIKACE  a IS PRO OBYTNOU ZÁSTAVBU  JABLONEC NAD NISOU

KT. Invest s.r.o. ,  3.600 tis. Kč ( I. Etapa)

 

REKONSTRUKCE AREÁLU ŠVANDRLÍK CHRASTAVA

( II. Etapa - hala č.2 )

J. Švandrlík Liberec ,  8.700 tis. Kč

 

2005

SEVERNÍ  TANGENTA ETAPA 1.A  JABLONEC NAD NISOU

( Páteřní komunikace u centra Jablonce nad Nisou)

Krajská správa silnic LK    10.500 tis Kč

 

SEVERNÍ  TANGENTA  ETAPA 1.B  JABLONEC NAD NISOU

Krajská správa silnic LK    8.500 tis Kč (příprava)

 

REKONSTRUKCE  OBJEKTU LIBERECKÉHO KRAJE č.p. 573  LIBEREC

Liberecký kraj,  177.000 tis. Kč

 

CELNÍ ÚŘAD LIBEREC

Generální ředitelsví cel ČR Praha,  69.640 tis. Kč

 

SPORTOVNÍ AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY  LIBEREC

Technická univerzita Liberec,  8.640 tis Kč

 

PŘÍSTAVBA VÝPRAVNÍ  BUDOVY AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ LIBEREC

ČSAD Liberec a.s.,  4.600 tis Kč

 

REKONSTRUKCE KULTURNÍ DŮM PĚNČÍN

Obec Pěnčín,  4.385 tis. Kč

 

2004

REKONSTRUKCE  SOKOLOVNY  PĚNČÍN

Obec Pěnčín,   4.759. tis. Kč

 

ROZŠÍŘENÍ  MANIPULAČNÍCH . PLOCH  AREÁL ČSAD

ČSAD Liberec a.s.,  6.950 tis. Kč

 

REKONSTRUKCE  PARKU  LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj,  4.985 tis. Kč

 

REKONSTRUKCE  OBJEKTU LIBERECKÉHO KRAJE č.p. 573  LIBEREC

Liberecký kraj,  177.000 tis. Kč

 

REKONSTRUKCE  OBJEKTU HZS MĚSTA LIBERCE - KARLINKY

Město Liberec,  4.360 tis. Kč

 

REKONSTRUKCE AREÁLU ČSAD FRÝDLANT V ČECHÁCH

ČSAD Liberec a.s.,  4.950 tis. Kč

 

REKONSTRUKCE AREÁLU ŠVANDRLÍK CHRASTAVA

( I. Etapa)

J. Švandrlík Liberec ,  5.500 tis. Kč

 

VÝSTABA AREÁLU FIRMY VIRGO 

Virgo s.r.o. ,   18.600 tis. Kč

 

Předchozí také :

PRŮTAH SILNICE I/14  LIBEREC – LIBERECKÝ TUNEL

SIU Liberec – nyní ŘSD Liberec

OBCHODNÍ DŮM  MOST, LOUNY

OBCHODNÍ DŮM JEŠTĚD LIBEREC

Textil Liberec – investorská skupina