BOZP

Koordinátora BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) musí investor zařídit vždy když na stavbě pracují zaměstnanci více dodavatelů.

Zákon č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006

"Budou – li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace."

Koordinátor BOZP:

  • spolupracuje s projektantem při přípravě projektové dokumentace
  • vypracuje plán BOZP s ohledem na požadavky investora a dodavatele
  • navrhne vhodná technická a organizační opatření hlediska bezpečnosti práce
  • koordinuje spolupráci mezi zhotoviteli, provádějícími činnosti na staveništi současně
  • kontroluje veškerou BOZP přímo na staveništi
Potřebujete pro Vaši stavbu koordinátora BOZP? Neváhejte nás kontaktovat.

Nezávazná objednávka našich služeb

Celé jméno *
E-mail *
O co máte zájem?
Koordinátor BOZP
Stavební dozor
Jiné
Telefon *
+420
Search
    Zpráva pro nás *
    Odeslat